Πλεκτό ύφασμα Πικέ

Επαγγελματίας κατασκευαστής πλεκτού υφάσματος
Κίνα-σημαία
ΣΟ ΑΠΟ: 2009

Υλικό

Χρήση

Βάρος

Τύποι

Πλεκτό ύφασμα Πικέ